De praktijk | Huisregels


Huisregels Huisartsencentrum Mierlo:

U bent van harte welkom in onze huisartsenpraktijk. Om ons werk goed en veilig te kunnen doen, zijn er huisregels opgesteld.
Door het betreden van onze praktijk of het opnemen van contact gaat u akkoord met onderstaande regels.
Zo maken we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk en kunnen we ons best doen u zo goed mogelijke zorg te bieden.

·     Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.

·     Onze medewerkers zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.

·     Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

·     Indien noodzakelijk mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

·     Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.

·     Geen gesprekken verstoren of hinderen.

·     Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.

·     Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.

·     Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.

·     Wapenbezit is niet toegestaan.

·     Drugs en/of alcoholgebruik is hier niet toegestaan.

·     Bij diefstal, geweld en ander niet geoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.

·     Roken is in het pand verboden.

·     Huisdieren ( met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.

·     Het gebruik van mobiele telefoons, tablets e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon op stil heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. Maak geen foto’s of filmpjes zonder toestemming.

·     Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken/rekken geplaatst te worden. Denk aan uw parkeerkaart, max 2 uur!

·     De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein.

·     In de praktijk wordt voornamelijk Nederlands en Engels gesproken. Anders sprekende dienen een eigen tolk mee te nemen.

·     De patiënt dient volgens de wet WGBO (= wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.

·     Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten.

·     Klachten kunt u melden bij uw huisarts of een klachtenformulier downloaden via de website.

Regels m.b.t. het spreekuur

·     Spoedgevallen gaan voor.

·     Wij helpen u zo snel mogelijk.

·     Alleen spreekuur op afspraak.

·     Een afspraak die u maakt is tien minuten. Indien u meerdere klachten heeft, dient u dit van te voren door te geven bij het maken van de afspraak zodat er langer tijd voor u gereserveerd kan worden.

·     Herhaalrecepten verzoeken wij u aan te vragen via de receptenlijn of via MijnGezondheid.net.

·     Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen? Zeg dan op tijd af zodat we andere patiënten kunnen helpen.


Nieuws en mededelingen
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer
Zet u ook een stap naar gezonder leven?
Zet u ook een stap naar gezonder leven?
Geplaatst: 27 januari 2023
We willen allemaal plezierig en gelukkig ouder worden. Een gezond leven helpt daarbij. Voor iedereen betekent een gezond en prettig leven wat anders.

Lees meer
Doet u mee met het invullen van onze vragenlijst 'patiëntentevredenheid digitale zorg'?
Doet u mee met het invullen van onze vragenlijst 'patiëntentevredenheid digitale zorg'?
Geplaatst: 25 november 2022
Wij doen onderzoek naar de kwaliteit en bekendheid van de digitale mogelijkheden in de dienstverlening van de praktijk. Doet u mee?

Lees meer